MAPETOP N AR6 MAPEI

0
592

MAPETOP N AR6 MAPEI

MAPETOP N AR6MAPETOP N AR6 MAPEI to gotowa do użycia sucha mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, cementu portlandzkiego oraz specjalnych dodatków do wykonywania posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo.

ZAKRES STOSOWANIA

Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie, Mapetop N AR6 jest szczególnie polecana do wykonywania trwałych posadzek utwardzanych powierzchniowo w intensywnie

Przykłady zastosowania

  • Nowe posadzki betonowe w strefach przemysłowych (np. w przemyśle samochodowym).
  • Nowe posadzki betonowe w magazynach przemysłowych i strefach przechowywania towarów (centra logistyczne, magazyny, przedsiębiorstwa spedycyjne).
  • Platformy załadunkowe i rozładunkowe oraz rampy w parkingach i w garażach.
  • Posadzki na lotniskach i w strefach odprawy celnej.
  • Posadzki betonowe w magazynach i warsztatach.
  • Nowe posadzki betonowe w strefach handlowych (centra handlowe, sklepy, salony wystawowe).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapetop N AR6 jest gotową do użycia mieszanką specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw o wysokiej wytrzymałości, cementu portlandzkiego oraz specjalnych dodatków, wyprodukowaną zgodnie z formułą opracowaną w laboratoriach badawczorozwojowych MAPEI. Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie, Mapetop N AR6 jest produktem szczególnie polecanym do wykonywania monolitycznych, betonowych posadzek przemysłowych,
Mapetop N AR6 cechuje się także doskonałą odpornością na czynniki atmosferyczne, cykle zamrażania i rozmrażania oraz na sole odladzające.

DANE TECHNICZNE

Gęstość mieszanki: 2200 kg/m³.
pH mieszanki: >12,5.
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C.
Wytrzymałość na ściskanie EN 13892/2: 40 N/mm² (po 1 dniu); 70 N/mm² (po 28 dniach).
Wytrzymałość na zginanie EN 13892/2: 7 N/mm² (po 1 dniu), 9 N/mm² (po 28 dniach).
Siła wiązania do betonu (podłoże MC 0,40 – Stosunek woda/cement = 0,40) według EN 1766: ≥ 2 N/mm² (po 28 dniach).
Nieprzepuszczalność wody – głębokość wnikania – EN 12390/8 [mm]: < 5.
Współczynnik absorpcji kapilarnej EN 1062/3 (kg/m²·h0,5): < 0,1.
Odporność na ścieranie wg Böhmego EN 13892/3: klasa 6.
Reakcja na ogień EN 13501: klasa A1.
Nakładanie: ręcznie poprzez posypanie lub maszynowo.
Kolor: jasnoszary, antracyt, jasnozielony, brązowy i czerwony.
Przechowywanie: 12 mies. w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Zużycie:
− 1,5-2,5 kg/m2 na jedną warstwę przy układaniu ręcznym;
− 3,0-5,0 kg/m2 na jedną warstwę przy układaniu maszynowym.
Opakowania: worek 25 kg.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Metoda posypywania

Mapetop N AR6 należy zawsze rozsypywać na powierzchni świeżego betonu zanim jeszcze beton zacznie wiązać, produkt może być rozprowadzony ręcznie lub mechanicznie. Przy aplikacji ręcznej produkt należy rozsypywać w dwóch warstwach, przy rozsypywaniu mechanicznym może być stosowany w jednej warstwie.

Aplikacja ręczna

Na pierwszą warstwę rozsypać Mapetop N AR6 w ilości 1,5–2,5 kg/m2. Gdy tylko Mapetop N AR6 zaabsorbuje wilgoć z betonowej płyty, należy rozpocząć zacieranie i wygładzanie powierzchni przy użyciu mechanicznych zacieraczek do betonu. Zaraz po zakończeniu tej fazy należy rozsypać równomiernie drugą warstwę Mapetop N AR6 na całej powierzchni. Ilość produktu zużyta na tę warstwę wynosi 1,5–2,5 kg/m2. Gdy tylko druga warstwa posypki Mapetop N AR6 zaabsorbuje wilgoć z betonowej płyty, należy rozpocząć zacieranie i wygładzanie powierzchni przy użyciu mechanicznych zacieraczek do betonu.

Aplikacja mechaniczna

Przy aplikacji mechanicznej Mapetop N AR6 należy rozsypać na powierzchni równomiernie, w pojedynczej warstwie, w ilości 3,0-5,0 kg/m2

ZUŻYCIE

1,5-2,5 kg/m2 przy aplikacji ręcznej, na jedną warstwę,
3,0-5,0 kg/m2 przy rozsiewaniu mechanicznym.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami może wywoływać reakcję alergiczną. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, zanieczyszczone miejsca przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Należy stosować rękawice i okulary ochronne podczas mieszania oraz aplikacji produktu oraz przedsięwziąć zwyczajowe środki ostrożności zalecane przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ