MAPEGROUT LM2K MAPEI

0
521

MAPEGROUT LM2K MAPEI

MAPEGROUT LM2KMAPEGROUT LM2K MAPEI to dwuskładnikowa, tiksotropowa, wzmocniona włóknem cementowa zaprawa o niskim module sprężystości, z inhibitorem korozji na bazie organicznej. Stosowana w jednym cyklu, w warstwie o grubości od 3 do 20 mm, do naprawy powierzchni betonowej.

ZAKRES STOSOWANIA

Naprawianie uszkodzonych powierzchni oraz wygładzanie i wyrównywanie konstrukcji betonowych poddanych niewielkim odkształceniom pod obciążeniem.

Przykłady zastosowania

 • Wygładzanie wad powierzchniowych w betonie lanym, takimi jak plastry miodu, otwory dystansowe, złącza konstrukcyjne itp.
 • Naprawianie uszkodzonych części w betonie, narożnikach belek i słupów oraz przednich krawędzi balkonów.
 • Naprawianie prefabrykowanych konstrukcji betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapegrout LM2K jest wstępnie zmieszaną tiksotropową zaprawą cementową z inhibitorem korozji wykonanym z dwóch wstępnie dozowanych komponentów (A i B) do wymieszania ze sobą, zgodnie ze wzorem opracowanym w laboratoriach badawczych MAPEI. Składnik A (proszek) jest wykonany z cementu, wybranych mieszanych kruszyw, włókien syntetycznych i specjalnych dodatków, które zmniejszają zarówno skurcz plastyczny, jak i ostateczny skurcz higrometryczny, i są dostępne w workach 25 kg. Składnik B (ciecz) jest roztworem żywicy syntetycznej w wodzie i jest dostępny w kanistrach 5,25 kg.

Po hartowaniu Mapegrout LM2K ma następujące właściwości:
 • niski moduł sprężystości: 17 GPa;
 • doskonała przyczepność do starego betonu (> 2 MPa) po wcześniejszym zwilżeniu wodą i wzmocnieniu stalowym po obróbce zaprawą antykorozyjną Mapefer lub Mapefer 1K i ponownym alkalizowaniem zaprawy cementowej; certyfikowany zgodnie z EN 1504-7 „Ochrona przed korozją zbrojenia”;
 • wysoka stabilność wymiarowa, a zatem niskie ryzyko pękania podczas fazy plastycznej i po stwardnieniu. Aby poprawić doskonałą wydajność Mapegrout LM2K, szczególnie w wysokich temperaturach, dodaj 0,25% ciężaru składników A + B Mapecure SRA podczas mieszania. Jest to specjalny wewnętrzny środek utwardzający, który zmniejsza napięcie powierzchniowe w kapilarnych porach iw rezultacie poprawia stabilność wymiarową;
 • zgodność termiczna mierzona jako wytrzymałość wiązania zgodnie z EN 1542;
 • odporność na czynniki agresywne w atmosferze (np. CO₂).

Mapegrout LM2K jest zgodny z zasadami określonymi w EN 1504-9 („Produkty i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych: definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności, ogólne zasady użytkowania i stosowania systemów”) oraz minimalne wymagania dla EN 1504-3 („Remonty strukturalne i niestrukturalne”) dla moździerzy strukturalnych klasy R3.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica kruszywa: 1,6 mm.
Proporcje mieszania: 100 części MAPEGROUT LM2K składnik A z 21 częściami MAPEGROUT LM2K składnik B.
Maksymalny czas użytkowania: około 1 godz. (w +20°C).
Minimalna grubość warstwy: 3 mm.
Maksymalna grubość jednej warstwy: 2 cm na warstwę.
Nakładanie: kielnią lub maszynowo.
Przechowywanie: 12 mies. (składnik A); 24 mies. (składnik B).
Zużycie: około 21 kg/m² na 1 cm grubości.
Opakowania: zestawy 30, 25 kg:
– worki 25 kg (składnik A);
– pojemniki 25 i 5 kg (składnik B).

ZALECENIA

 • Nie nakładaj na gładkie podłoża: najpierw utwórz lekko chropowatą powierzchnię.
 • Nie dodawaj cementu ani dodatków do Mapegrout LM2K.
 • Nie należy używać do wykonywania napraw przez odlewanie do szalunków (w takich przypadkach należy stosować Mapegrout Hi-Flow lub Mapegrout Hi-Flow GF).
 • Nie używaj  do mocowania elementów na swoim miejscu (użyj Mapefill lub Mapefill R).
 • Nie należy stosować  jeśli temperatura jest niższa niż + 5 ° C.
 • Nie należy używać jeśli torba jest uszkodzona lub została wcześniej otwarta.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

 • Usunąć cały zużyty i luźny beton, aby utworzyć solidne, szorstkie i mocne podłoże. Wszelkie obszary wcześniej naprawione, które nie są związane, muszą również zostać usunięte.
 • Usuń cały pył, rdzę, mleczko cementowe, tłuszcz, olej i farbę z betonu i prętów zbrojeniowych przez piaskowanie lub piaskowanie wodne.
 • Przygotuj pręty zbrojeniowe za pomocą Mapefer lub Mapefer 1K, zgodnie z procedurą przedstawioną w odpowiednim arkuszu danych technicznych dla każdego produktu.
 • Poczekaj, aż wyschnie Mapefer lub Mapefer 1K.
 • Przed nałożeniem Mapegrout LM2K należy zwilżyć podłoże bez pozostawiania wody.

Przygotowanie zaprawy

Wlać składnik B (ciecz) do odpowiedniego czystego pojemnika i powoli dodawać składnik A (proszek), mieszając mieszadłem mechanicznym. Dla każdej torebki proszku składnika A (25 kg) dodaj 5,25 kg zbiornika składnika B płynnego.
Ostrożnie wymieszaj mieszankę przez kilka minut, a następnie usuń proszek, który przylgnął do boków i dna pojemnika. Jeśli wymagane jest lepsze utwardzanie zaprawy na wolnym powietrzu, w tym w trudnych warunkach klimatycznych, należy dodać 0,25% masy Mapecure SRA natychmiast po zmieszaniu (jeden pojemnik 0,25 kg na każde 100 kg Mapegrout LM2K). Mieszaj, aż wszystkie składniki zostaną dobrze wymieszane i dopóki nie będzie grudek.
Po wymieszaniu powstaje zaprawa o konsystencji plastycznej. Mapegrout LM2K pozostaje funkcjonalny przez około 1 godzinę w temperaturze + 20 ° C. Aby ułatwić formowanie gładkiego, równomiernego wklejania, użyj mieszadła zanurzeniowego lub wiertarki o niskiej prędkości z mieszadłem spiralnym, aby uniknąć wciągania powietrza do mieszanki.
Unikaj mieszania produktu ręcznie.
Jeśli ręczne mieszanie jest nieuniknione, użyj kielni i dociśnij zaprawę do boków pojemnika, aby rozbić wszystkie grudki.
N.B. W wysokich temperaturach dodawać wodę z szybkością 1% wagi proszku (0,25 kg co 25 kg worek składnika A).

Nakładanie zaprawy

Nałóż zaprawę zacieraczką i bez szalunku warstwami od 3 do 20 mm. Mapegrout LM2K może być aplikowany za pomocą natryskiwania za pomocą odpowiedniej maszyny do rozpylania ślimaków lub tłoków, takich jak Turbosol lub Putzmeister. Nie należy używać maszyny do ciągłego podawania. Zastosuj Mapegrout LM2K po obróbce stalowego zbrojenia Mapeferem lub Mapefer 1K. W zależności od warunków pogodowych, powierzchnię należy rozprowadzić za pomocą pływaka z gąbką, gdy tylko zaprawa zacznie się układać. Ta operacja jest konieczna, aby uniknąć tworzenia mikropęknięć z powodu skurczu plastycznego.

Jeśli wymagane jest drobniejsze wykończenie, należy wygładzić powierzchnię bezpośrednio po zakończeniu naprawy jednym z następujących produktów zgodnie z określonymi wymaganiami: Monofinish, Mapefinish, Planitop 200 lub Planitop 207. Jeśli struktura do naprawy podlega silnemu obciążeniu dynamicznemu, może być korzystne zastosowanie elastycznego wygładzającego i wyrównującego związku, takiego jak Mapelastic, Mapelastic Guard lub Mapelastic Smart. Ostateczny płaszcz ochronny można uformować za pomocą kolorowego produktu wykończeniowego Elastocolor Paint.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Do przygotowania zaprawy można używać wyłącznie worków Mapegrout LM2K, które zostały zmagazynowane na oryginalnych paletach.
 • Nie należy podejmować specjalnych środków ostrożności, jeśli temperatura wynosi około + 20 ° C. W czasie upałów nie wystawiaj materiału na działanie słońca i chroń go przechowując w chłodnym miejscu. W chłodne dni zalecamy przechowywanie produktu w ogrzewanym pomieszczeniu.
 • Po nałożeniu i ubiciu zaprawy, aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy, aby utwardzanie Mapegrout LM2K przeprowadzono prawidłowo, stosując środek przeciwodparowy Mapecure E w wodnej emulsji z pompą niskociśnieniową, utwardzając błonotwórczy rozpuszczalnik Mapecure S środek do zaprawy i betonu lub Elastocolor Primer, środek mocujący rozpuszczalnik wysokowydajny do chłonnych powierzchni i środek utwardzający do zaprawy naprawczej. Podobnie jak w przypadku wszystkich najlepszych produktów w tej kategorii dostępnych na rynku, Mapecure E i Mapecure S utrudniają wiązanie kolejnych warstw powłoki. W związku z tym, jeśli ma być zastosowany środek wygładzający i niwelujący lub farba, należy je całkowicie usunąć przez piaskowanie. Jeżeli Elastocolor Primer stosuje się do blokowania parowania, ostateczna warstwa ochronna z Elastocolor Paint może być nakładana bezpośrednio na powierzchnię bez jej usuwania.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

n

CZYSZCZENIE

Zaprawę, która jeszcze się nie utwardziła, można zmyć z narzędzi za pomocą wody. Po stwardnieniu, czyszczenie jest znacznie trudniejsze i musi być usunięte mechanicznie.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg (składnik A) i kanistry 5,25 kg (składnik B).

ZUŻYCIE

 Około 21 kg / m² na cm grubości.

PRZECHOWYWANIE

Składnik Mapegrout LM2K A może być przechowywany do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Produkt spełnia warunki załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), pozycja 47. Produkt jest dostępny w specjalnych 25 kg workach polietylenowych pakowanych próżniowo, które mogą być przechowywane na zewnątrz przez cały okres budowy Strona. Deszcz nie ma wpływu na jego charakterystykę.
Komponent B Mapegrout LM2K może być przechowywany do 24 miesięcy. Przechowywać oba składniki w temperaturze co najmniej + 5 ° C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Komponent A jest drażniący, zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi płynami ustrojowymi wywołuje drażniącą reakcję alkaliczną i reakcje alergiczne na te, które są predysponowane. Może powodować uszkodzenie oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Komponent B nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się noszenie rękawic i okularów oraz stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

składnik A Karta
charakterystyki

składnik B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ