MAPEFLEX AC-FR MAPEI

0
505

MAPEFLEX AC-FR MAPEI

MAPEFLEX AC-FRMAPEFLEX AC-FR MAPEI to jednoskładnikowy uszczelniacz akrylowy do ścian ogniowych. Stosowany do uszczelniania szczelin ogniowych w ścianach, sufitach, profilach i rurach metalowych w budynkach cywilnych i przemysłowych oraz w pracach infrastrukturalnych.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapeflex AC-FR jest plastyczno-elastycznym uszczelniaczem do uszczelniania szczelin ogniowych w ścianach, sufitach, profilach i rurach metalowych w budynkach cywilnych i przemysłowych oraz w pracach infrastrukturalnych. Jeśli występują naprężenia środowiskowe, tylko Mapeflex AC-FR działa jak tradycyjny środek uszczelniający zapewniający hermetyczną szczelność na wodę, powietrze i kurz, przy temperaturach między -20 ° C a + 70 ° C. W przypadku pożaru utrudnia przechodzenie płomieni, dymu i ciepła przez szczelne pomieszczenie, utrudniając rozprzestrzenianie się ognia. Odporność ogniowa jest potwierdzona przez autoryzowany instytut, zgodnie z europejską normą EN 1366-4. Nie zawiera substancji chlorowcowych i nie wykazuje właściwości pęczniejących. Po zakończeniu polimeryzacji można go pomalować farbami elastomerowymi, takimi jak Elastocolor Paint lub Elastocolor Rasante.

Przykłady zastosowania

 • Przerywacze ogniowe ścian i sufitów.
 • Uszczelnianie głównych drzwi i żaluzji przeciwpożarowych.
 • Uszczelnianie niepalnych przewodów i przewodów.
 • Uszczelnienie połączenia między płytami z płyty gipsowo-kartonowej.
 • Uszczelnianie połączeń i połączeń w pomieszczeniach narażonych na ryzyko pożaru.
 • Magazyny materiałów łatwopalnych.
 • Budynki publiczne i pomieszczenia, takie jak kina, teatry, szpitale, obiekty sportowe.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Akrylowy środek uszczelniający w emulsji wodnej, jest miękką, ale tiksotropową pastą. Jest bezwonny i dlatego można go stosować również we wnętrzach. Można go łatwo nakładać na powierzchnie poziome i pionowe. Siatka sieciowa Mapeflex AC-FR dzięki odparowaniu zawartej wody tworzy elastomer, który ma właściwości elasto-plastyczne, które mogą kompensować ruchy robocze do 12,5% początkowej szerokości złącza. Odporność na warunki atmosferyczne i odporność na nagłe zmiany temperatury są dobre. Przyczepność bez podkładu na wszystkich chłonnych podłożach, które muszą być czyste, zdrowe i suche lub w jak najmniejszym stopniu wilgotne (ale nie mokre) jest bardzo dobra. W przypadku silnych naprężeń mechanicznych zalecamy nałożenie na ścianki szczeliny podkładu złożonego z Mapeflex AC-FR, odpowiednio rozcieńczonego wodą. Szczeliwo jest certyfikowane zgodnie z normą EN 1366-4 i dlatego nadaje się do wykonywania ognioodpornych połączeń bez użycia powierzchniowych taśm termoizolacyjnych, sznurów lub misek.

DANE TECHNICZNE

Rozszerzalność podczas użytkowania: 12,5%.
Moduł spreżystości przy wydłużeniu 50%: 0,12 N/mm².
Twardość wg Shore’a A: 25.
Maksymalny czas użytkowania: 10 min.
Nakładanie: pistoletem.
Kolor: szary.
Zużycie: 5,5 mb z kiełbaski 550 ml (przekrój wypełnienia 10×10 mm).
Opakowania: kiełbaski 550 ml.

ZALECENIA

 • Nie nakładaj na podłoża, które są mokre lub narażone na podciągającą kapilarę wilgoć lub w przypadku zbliżającego się deszczu.
 • Nie stosować w temperaturach niższych niż + 5 ° C lub gdy prognozuje się mróz.
 • Nie należy używać w ciągłym lub przedłużonym kontakcie z wolnym płomieniem lub gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest wysoka.
 • Jeśli szczeliwo wejdzie w kontakt z ogniem, należy go wymienić po sprawdzeniu stanu konstrukcji złącza.
 • Nie należy malować farbami na bazie rozpuszczalników, aw żadnym razie nie wcześniej niż masa uszczelniająca uległa całkowitemu spolimeryzowaniu.
 • Nie stosować do uszczelnień trwale zanurzonych w wodzie.
 • Nie należy używać  gdy ruchy są większe niż 12,5% początkowej szerokości.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie i zaklejanie złącza

Wszystkie powierzchnie do uszczelnienia muszą być suche, nośne, wolne od pyłu i kruszących się części, olejów, smarów, wosków, starych farb i rdzy. Jeśli szczeliwo ma działać prawidłowo, musi być dopuszczone do wydłużenia i ściśnięcia po nałożeniu na złącze. Konieczne jest zatem, aby:

 • przylegał idealnie do bocznych ścian stawu, a nie do dna;
 • szerokość szczeliny jest oceniana poprawnie, tak aby jej długość podczas pracy nie przekraczała 12,5% początkowej szerokości (obliczonej na + 23 ° C);
 • grubość uszczelnienia Mapeflex AC-FR jest powiązana z jego szerokością i dokładnie:
  – dla połączeń o szerokości od 6 do 10 mm głębokość musi być równa szerokości;
  – w przypadku szczelin o szerokości od 11 do 30 mm głębokość musi wynosić połowę szerokości, jednak większej niż 10 mm.

Proszę zapoznać się z „Raportem Klasyfikacyjnym nr CS1 1535 FR” z dnia 6/4/2010, aby wybrać właściwy przekrój uszczelniacza do szczelin ogniowych. Aby wyregulować głębokość szczeliwa i uniknąć przylegania do dna spoiny, należy zastosować Mapefoam, specjalny wypełniacz z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach, dostępny w różnych średnicach.

Nakładanie podkładu wiążącego

Jeżeli wymagana jest większa przyczepność spoiwa do podłoża, na krawędziach Mapei Gun 600 Pro należy nałożyć podkład, który składa się z Mapeflex AC-FR, który został odpowiednio rozcieńczony wodą do uzyskać płynną i nadającą się do prania konsystencję. Nałóż warstwę ciągłą (bez przerw) na krawędzie złącza i poczekaj, aż powierzchnia wyschnie, przed nałożeniem szczeliwa.
Zastosowanie Mapeflex AC-FR Mapeflex AC-FR dostarczane jest w 550 ml kiełbasek; aby użyć produktu, włóż go do pistoletu uszczelniającego nadającego się do tego celu, pociąć wierzch kiełbasy, przykręcić pierścień mocujący, z założoną plastikową dyszą do wytłaczania, na pistolet uszczelniający. Wytnij dyszę do wytłaczania pod kątem 45 ° zgodnie z wymaganą sekcją wytłaczania, przyklej krawędzie łączeń papierem samoprzylepnym, aby uzyskać doskonałe wykończenie estetyczne. Po wytłoczeniu wygładź Mapeflex AC-FR za pomocą narzędzia zwilżonego wodą z mydłem, zanim powstanie powierzchowna folia.

Czyszczenie

Aby usunąć jeszcze świeże ślady Mapeflex AC-FR z narzędzi i powierzchni przylegających do złącza, użyj gąbki zwilżonej wodą. Po całkowitym usieciowaniu można go usunąć tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

Dostępny w pojemnikach o pojemności 550 ml w kolorze szarym. Można go pomalować po całkowitym spolimeryzowaniu.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy, jeśli jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu i suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się jednak stosowanie rękawic ochronnych i gogli oraz stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ