M4 Special Fiber

0
435

M4 Special Fiber

M4 Special FiberM4 Special Fiber Knauf Masa samopoziomująca z wzmocniona włóknami zwłaszcza do wyrównywania podłoży z drewna, płyt wiórowych, podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie 2-15 mm.  Zastosowanie przede wszystkim wewnątrz budynków i na zewnątrz (nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną).

Właściwości

 • zakres grubości warstwy 2-15 mm
 • na podłoża drewniane
 • dodatkowo zbrojona włóknem
 • doskonałe właściwości samopoziomujące
 • wysoka wytrzymałość końcowa
 • gładka powierzchnia
 • szybkowiążąca – ruch pieszy możliwy po 4 godzinach
 • obróbka ręczna i maszynowa
 • do wewnątrz i na zewnątrz
 • do stosowania na podkłady z ogrzewaniem podłogowym

Zastosowanie

Knauf M4 Special Fiber stosowany jest jako zespolony z podłożem podkład samopoziomujący do wyrównywania nierówności w zakresie 2-15mm na podłożach drewnianych, z płyt wiórowych oraz na wszystkich standardowych podłożach budowlanych takich jak beton, podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, stare posadzki z kamienia, itp. Może być również stosowany na podkłady z ogrzewaniem podłogowym. Stanowi poziome i gładkie podłoże pod wykładziny wykładziny PVC i dywanowe, płytki ceramiczne, parkiet, panele, itp.

Dane techniczne

Grubość 2 – 15 mm
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 25 N/mm2 EN 13813
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 7 N/mm2 EN 13813
Ruch pieszy po ok. 4 godz.
Pełne obciążenie po ok. 7 dn.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, czyste, pozbawione środków zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, resztki kleju, farb, zapraw). Większe ubytki wypełnić zaprawą Knauf M1 Repair.

Gruntowanie

Generalnie wszystkie podłoża przed nałożeniem samopoziomującego podkładu podłogowego powinny być zagruntowane.

Podłoża drewniane gruntować środkiem gruntującym Knauf Spezialhaftgrund rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 (1 część gruntu : 1 część wody).

Podłoża niechłonne zatem gruntować środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2 (1 część gruntu : 2 części wody). Podczas gdy chłonne należy gruntować środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3 (1 część gruntu : 3 części wody). Natomiast silnie chłonne gruntować dwukrotnie środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion. Pierwszy raz rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:4, drugi raz (po upływie 24 godzin) rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2. Środek gruntujący nanosić równomiernie na całą powierzchnię przy użyciu pędzla, szczotki malarskiej, szczotki do gruntowania lub rolki (unikać tworzenia się kałuż).

Ściany, słupy, rury oraz inne elementy oddzielić od pokładu samopoziomującego za pomocą taśmy dylatacyjnej Knauf 10/70.

Zarabianie zaprawy

Podkład samopoziomujący Knauf M4 Special Fiber wsypać do ok. 6 l. czystej wody i mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy, następnie odczekać ok. 5 minut i wymieszać ponownie. Co więcej do mieszania używać czystych narzędzi oraz mieszadła wolnoobrotowego (max 600 obr./min). Wykorzystując do mieszania maszyn tynkarskich (np. PFT G4/G5/Ritmo), konsystencję należy ustalić przy pomocy puszki kontrolnej PFT 1,3 l. Średnica rozpływu powinna wynosić ≤ 56 cm.

Obrobka

Mniejsze ilości wymieszanej za pomocą mieszadła zaprawy równomiernie rozprowadzić na podłożu. Przy obróbce maszynowej podkład wylewać pasami aż do uzyskania żądanego poziomu. Mniejsze grubości zaprawy układać za pomocą pacy metalowej lub wałka kolczastego. Grubsze warstwy układać za pomocą szczotki lub specjalnej „sztangi”. Wskazane jest, aby na świeżo wylaną wylewkę wchodzić w podeszwach z kolcami.

Temperatura/warunki obróbki

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Świeżą zaprawę chronić przed słońcem oraz przeciągiem.

Czas obróbki

Zaprawę należy zużyć w przeciągu ok. 15 minut. W przypadku obróbki maszynowej, po 15 minutach przestoju, wyczyścić maszynę i węże. Ruch pieszy może odbywać się po upływie ok. 4 godzin.
Dodatkowe informacje

 • narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac,
 • przed układaniem parkietu, klejeniem okładzin PVC masę należy przeszlifować papierem ściernym w celu usunięcia tzw. „mleczka technologicznego”

Gotowość do układania posadzek

Na Knauf M3 Allround można zatem układać okładzinę po osiągnięciu wilgotności rtesztkowej (mierzonej urządzeniem CM) klejenie :

 • parkietu przy wilgotności < 2%,
 • płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego przy wilgotności < 3%,
 • okładzin PVC przy wilgotności < 2,5%.

Uwagi

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. Podczas gdy w innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Należy chronić zwłaszcza skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej 2 ppm w przeliczeniu na ogólną suchą masę produktu w okresie ważności wyrobu.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Przede wszystkim chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

[/vc_column_text]

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

[/vc_column][/vc_row]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ