M3 Allround

0
397

M3 Allround

M3 AllroundM3 Allround Knauf Masa samopoziomująca wielozakresowa do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie 3-30 mm.

Właściwości

 • zakres grubości warstwy 3-30 mm
 • doskonałe właściwości samopoziomujące
 • wysoka wytrzymałość końcowa
 • gładka powierzchnia
 • szybkowiążąca – ruch pieszy po 4 godzinach
 • do obróbki ręcznej i maszynowej
 • do wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

Knauf M3 Allround stosowany jest zwłaszcza jako zespolony z podłożem podkład samopoziomujący do wyrównywania nierówności w zakresie 3 – 30 mm na wszystkich standardowych podłożach budowlanych, takich jak beton, podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, stare posadzki z kamienia itp. Stanowi w szczególności podłoże pod wykładziny PVC, wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne, parkiet, panele itp.

Dane techniczne

Grubość 3 – 30 mm
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30 N/mm2 EN 13813
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 6 N/mm2 EN 13813
Ruch pieszy po ok. 4 godz.
Pełne obciążenie po ok. 7 dn.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, czyste, pozbawione środków zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, resztki kleju, farb i zapraw). Większe ubytki wypełnić zaprawą Knauf M1 Repair.

Gruntowanie

Generalnie wszystkie podłoża przed nałożeniem masy naprawczo-wyrównującej powinny być zagruntowane. Podłoża niechłonne zatem gruntować środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2 (1 część gruntu : 2 części wody). Podczas gdy chłonne należy gruntować środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3 (1 część gruntu : 3 części wody). Natomiast silnie chłonne gruntować dwukrotnie środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion. Pierwszy raz rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:4, drugi raz (po upływie 24 godzin) rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2. Środek gruntujący nanosić równomiernie na całą powierzchnię przy użyciu pędzla, szczotki malarskiej, szczotki do gruntowania lub rolki (unikać tworzenia się kałuż). Ściany, słupy, rury oraz inne elementy oddzielić od pokładu samopoziomującego za pomocą taśmy dylatacyjnej Knauf 10/70.

Zarabianie zaprawy

W zależności od rodzaju wykonywanych prac związanych z wykorzystaniem Knauf M1 Repair, należy do zarabianej masy dodać odpowiednią ilość wody zarobowej:

 • 5,25l wody na worek 25 kg – przy grubośi warstwy 3 – 10 mm
 • 4,5 l wody na worek 25 kg – przy grubości warstwy 10 – 30 mm

Podkład samopoziomujący Knauf M3 Allround mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy, następnie odczekać ok. 5 minut i wymieszać ponownie. Co więcej do mieszania używać czystych narzędzi oraz mieszadła wolnoobrotowego (max 600 obr./min). Wykorzystując do mieszania maszyn tynkarskich (np. PFT G4/G5/Ritmo), konsystencję należy ustalić przy pomocy puszki kontrolnej PFT 1,3 l. Średnica rozpływu powinna wynosić ok. 56 – 62 cm w zależności od grubości warstwy wylewki.

Obrobka

Mniejsze ilości wymieszanej za pomocą mieszadła zaprawy równomiernie rozprowadzić na podłożu. Przy obróbce maszynowej podkład wylewać pasami aż do uzyskania żądanego poziomu. Mniejsze grubości zaprawy układać za pomocą pacy metalowej lub wałka kolczastego. Grubsze warstwy układać za pomocą szczotki lub specjalnej „sztangi”. Wskazane jest, aby na świeżo wylaną wylewkę wchodzić w podeszwach z kolcami.
Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze podłoża i powietrza od+ 5°C do 25°C.

Czas obróbki

Zaprawę należy zużyć w przeciągu ok. 15 minut. W przypadku obróbki maszynowej, po 15 minutach przestoju, wyczyścić maszynę i węże. Ruch pieszy może odbywać się po upływie ok. 4 godzin.

Dodatkowe informacje

 • narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac,
 • przed układaniem parkietu, klejeniem okładzin PVC masę należy przeszlifować papierem ściernym w celu usunięcia tzw. „mleczka technologicznego”

Gotowość do układania posadzek

Na Knauf M3 Allround można zatem  układać okładzinę po osiągnięciu wilgotności rtesztkowej (mierzonej urządzeniem CM) klejenie :

 • parkietu przy wilgotności < 2%,
 • płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego przy wilgotności < 3%,
 • okładzin PVC przy wilgotności < 2,5%.

Uwagi

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. Podczas gdy w innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Należy chronić zwłaszcza skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej 2 ppm w przeliczeniu na ogólną suchą masę produktu w okresie ważności wyrobu.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Przede wszystkim chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ