M1 Repair

M1 RepairM1 Repair Knauf Masa naprawczo-wyrównująca jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką na bazie spoiwa cementowego, środków modyfikujących oraz wypełniaczy.

Właściwości

  • zakres grubości warstwy 3-50 mm
  • wysoka wytrzymałość końcowa
  • szybkowiążąca – ruch pieszy możliwy po 3 godzinach
  • ruch pieszy po 3 godzinach
  • do wnętrz i na zewnątrz

Zastosowanie

Knauf M1 Repair jest przeznaczona przede wszystkim do uzupełniania ubytków w podkładach cementowych i anhydrytowych oraz napraw niekonstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych przywracających geometrię powierzchni oraz jej estetyczny wygląd. Szczególnie polecana jest do naprawy schodów. Zakres grubości nakładania wynosi od 3 do 50 mm.

Dane techniczne

Grubość 3 – 50 mm
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 16 N/mm2 EN 13813
Wytrzymałość na zginanie ≥ 3 N/mm2 EN 13813
Ruch pieszy po ok. 3 godz.
Pełne obciążenie po ok. 7 dn.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, czyste, pozbawione środków zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, resztki kleju, farb i zapraw).

Gruntowanie

Generalnie wszystkie podłoża przed nałożeniem masy naprawczo-wyrównującej powinny być zagruntowane. Podłoża niechłonne zatem gruntować środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2 (1 część gruntu : 2 części wody). Podczas gdy chłonne należy  gruntować środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3 (1 część gruntu : 3 części wody). Natomiast  silnie chłonne gruntować dwukrotnie środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion. Pierwszy raz rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:4, drugi raz (po upływie 24 godzin) rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2. Środek gruntujący nanosić równomiernie na całą powierzchnię przy użyciu pędzla, szczotki malarskiej, szczotki do gruntowania lub rolki (unikać tworzenia się kałuż).

Zarabianie zaprawy

W zależności od rodzaju wykonywanych prac związanych z wykorzystaniem Knauf M1 Repair, należy do zarabianej masy dodać odpowiednią ilość wody zarobowej:

  • 4,25l wody na worek 25kg – np. naprawa stopni schodów, uzupełnianienie ubytków, itp.
  • 5,0 l wody na worek 25kg – np. naprawa powierzchni podkładu podłogowego

Zaprawę naprawczą Knauf M1 Repair mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy, następnie odczekać ok. 5 minut i wymieszać ponownie. Co więcej do mieszania używać czystych narzędzi oraz mieszadła wolnoobrotowego (max 600 obr./min).

Obrobka

Zaprawę nakładać za pomocą szpachli lub kielni. Przy naprawie schodów, po ok. 30 minutach można formować krawędzie stopni. Po ok. 3 godz. można przystępować do dalszych prac. Grubość warstwy masy naprawczej ułożonej jednorazowo nie powinna przekraczać 50 mm.
Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze podłoża i powietrza od+ 5°C do 25°C.

Czas obróbki

Zaprawę należy zużyć w przeciągu ok. 20 minut.

Dodatkowe informacje

  • narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac,
  • świeżą warstwę masy chronić przed nasłonecznieniem i przeciągami,
  • stwardniała zaprawa masy naprawczo-wyrównującej jest nieodporna na karbonatyzację. Nie będzie zatem stanowiła skutecznej ochrony zbrojenia i elementów metalowych w betonach.

Uwagi

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. Podczas gdy w  innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Należy chronić  zwłaszcza skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej 2 ppm w przeliczeniu na ogólną suchą masę produktu w okresie ważności wyrobu.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Przede wszystkim chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ