KLEJ DO PARKIETU SYNTETYCZNY BUILDFIX MAPEI

0
683

KLEJ DO PARKIETU SYNTETYCZNY BUILDFIX MAPEI

KLEJ DO PARKIETU SYNTETYCZNY BUILDFIXKLEJ DO PARKIETU SYNTETYCZNY BUILDFIX MAPEI to jednoskładnikowy klej na bazie żywic syntetycznych w dyspersji alkoholu, do montażu posadzek drewnianych.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej do parkietu syntetyczny BUILDFIX jest przeznaczony do montażu:
– płyt parkietowych i mozaiki parkietowej
– parkietu litego i lamelowego małego i średniego formatu
– parkietu prefabrykowanego w formie małych płytek

Na następujące rodzaje podłoża wewnątrz budynku:
– podkłady anhydrytowe
– podkłady cementowe
– podłoża drewniane
– płyty wiórowe (po zeszlifowaniu warstwy lakieru), płyty pilśniowe
– podkłady z ogrzewaniem podłogowym
– podłoża wykonane przy użyciu gotowych, szybkoschnących zapraw i spoiw tj. np.: Szybka posadzka BUILDFIX, Topcem Pronto, Mapecem Pronto ,Topcem.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Klej do parkietu syntetyczny BUILDFIX jest szybkowiążącym klejem na bazie żywic syntetycznych w dyspersji alkoholu; ma postać jasnobeżowej pasty o właściwościach tiksotropowych, łatwej do nanoszenia przy użyciu pacy. Klej do parkietu syntetyczny BUILDFIX nie zawiera wody, a po wyparowaniu zawartego w nim alkoholu tworzy warstwę, która zapewnia doskonałą przyczepność i elastyczność oraz kompensuje naprężenia powstające w wyniku zmiany temperatury i wilgotności otoczenia.

DANE TECHNICZNE

Temperatura nanoszenia: od +10°C do +30°C.
Czas schnięcia otwartego: ok. 5-10 minut.
Korygowalność: ok. 20-30 minut.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24-72 godzinach.
Szlifowanie: po 48-72 godzinach.
Kolor: beżowy.
Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

ZALECENIA

  • Kleju do parkietu syntetycznego BUILDFIX nie należy stosować do gotowych parkietów i desek o dużych rozmiarach, w tego rodzaju przypadkach należy zastosować kleje poliuretanowe (np. Klej poliuretanowy do parkietu 2K BUILDFIX).
  • Nie należy stosować przy temperaturach poniżej + 10 º C, w czasie zimy pomieszczenie powinno być ogrzewane.
  • Nie należy stosować na podkładach, gdzie występuje podciąganie wilgoci z podłoża (wymagane jest zainstalowanie folii paroszczelnej pomiędzy podłożem a podkładem).
  • Nie stosować w pomieszczeniach, gdzie nie zostały zamontowane drzwi i okna.
  • Nie należy stosować do drewna, które nie zostało poddane procesowi aklimatyzacji i którego wilgotność nie spełnia obowiązujących norm.
  • Nie należy stosować, jeśli podkład nie jest wysezonowany lub zawartość wilgoci jest wyższa od zalecanej przez producenta podłogi (należy sprawdzić wilgotność podłogi na całej grubości).
  • Nie stosować w pomieszczeniach, gdzie ściany i sufi ty nie są całkowicie suche.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, równe, czyste, odporne mechanicznie, odkurzone, pozbawione odprysków i pęknięć, resztek cementu, farb, wosków, olejów, rdzy i gipsu lub innych substancji, które mogłyby zmniejszyć przyczepność. Wilgotność resztkowa podłoża powinna być zgodna z wartością zalecaną przez producenta parkietów.

Należy sprawdzić poziom wilgotności na całej grubości podłoża przy pomocy higrometru karbidowego (CM) lub elektronicznego pamiętając, że elektroniczny podaje jedynie wartości przybliżone. Optymalna wilgotność podłoża cementowego wynosi 2,0% (wg CM). Cementowe podkłady szybkoschnące należy wykonać przy użyciu specjalnych spoiw hydraulicznych i zapraw MAPEI: Topcem lub Topcem Pronto, które umożliwiają montaż parkietu po 4 dniach lub Mapecem Pronto po 24 godzinach.

Podkłady pływające lub związane z podłożem powinny zostać zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża poprzez zastosowanie folii paroszczelnej. Niewystarczająco mocne podłoża betonowe należy usunąć bądź, gdzie to możliwe, pokryć środkiem wzmacniającym Prosfas, Primer EP, Primer MF, Eco Prim PU1K, Eco Prim PU 1K Turbo (patrz karta techniczna produktu). Zarysowania i pęknięcia w podłożu należy naprawić środkiem Eporip, Eporip Turbo lub Epojet (patrz karta techniczna produktu).

Jeżeli będzie konieczne wyrównanie podłoża, należy zastosować odpowiednią masę samopoziomującą o wysokiej wytrzymałości mechanicznej taką jak: Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX, Ultraplan Eco, Ultraplan Maxi lub Fiberplan, o minimalnej grubości warstwy nie mniejszej niż 3mm. W przypadku większych grubości (do 30 mm) zaleca się zastosowanie masy samopoziomującej Ultraplan Maxi. Podłoża anhydrytowe lub cementowe bardzo chłonne należy zagruntować Gruntem do kleju syntetycznego BUILDFIX. Podłoża asfaltowe nie muszą być gruntowane.

Nanoszenie

Podłoża anhydrytowe i cementowe bardzo chłonne należy przed nałożeniem kleju zagruntować Gruntem do kleju syntetycznego BUILDFIX. Klej do parkietu syntetyczny BUILDFIX należy dokładnie wymieszać w pojemniku. Następnie nanosić równomiernie na podłoże przy pomocy pacy zębatej MAPEI Nr 3 (zużycie ok. 700-1000g/ m²) lub MAPEI Nr 4 (zużycie ok. 900-1100 g/m²) w zależności od rodzaju drewna i jakości podłoża. Czas schnięcia otwartego Kleju do parkietu syntetycznego Buildfi x wynosi ok. 5-10 minut. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia parkietu była całkowicie pokryta klejem. Optymalna temperatura otoczenia w czasie montażu parkietu powinna wynosić co najmniej +10 ºC.

Montaż parkietu

Parkiet do czasu montażu powinien być ułożony na odpowiednich stelażach izolujących go od podłoża. Przed montażem parkietu należy sprawdzić czy wilgotność drewna jest zgodna z zaleceniami producenta i odpowiada wilgotności otoczenia. W razie konieczności należy przeprowadzić jego aklimatyzację. Podczas montażu parkietu na odpowiednio naniesioną warstwę kleju, należy dobrze docisnąć do podłoża każdy jego element w celu zapewnienia dobrego wypełnienia klejem jego spodniej strony. Nigdy nie należy montować parkietu bezpośrednio do ściany i wokół słupów. Na całym obwodzie układanej posadzki należy zostawić odstęp szerokości ok. 1 cm (dylatacja brzegowa). Nie należy też nigdy kleić boków klepek parkietowych.

Szlifowanie parkietu

Przed szlifowaniem parkietu należy upewnić się, że drewno jest stabilne, oraz że klej jest odpowiednio wyschnięty (odczekać przynajmniej 2-3 dni); w przypadku niskich temperatur i niechłonnych podłoży czas ten może się wydłużyć.

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża, zużycie waha się od 600 do 1100 g/m2 przy użyciu pacy MAPEI Nr 3 lub Nr 4.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i urządzenia można wyczyścić przy pomocy alkoholu.

OPAKOWANIA

16 kg i 5 kg

KOLORY

beżowy

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt jest wysoce łatwopalny. Nie należy stosować go w pobliżu źródeł zapłonu. Stosować tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Nie palić tytoniu i unikać wdychania oparów, gdyż mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu produktu ze skórą, gdyż może wywołać jej podrażnienie lub przesuszenie. Należy używać rękawic i odpowiedniej odzieży ochronnej. Więcej informacji w karcie charakterystyki.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ