KLEJ DO PARKIETU 2K BUILDFIX MAPEI

0
856

KLEJ DO PARKIETU 2K BUILDFIX MAPEI

KLEJ DO PARKIETU 2K BUILDFIXKLEJ DO PARKIETU 2K BUILDFIX MAPEI to dwuskładnikowy, niezawierający rozpuszczalników klej epoksydowo-poliuretanowy do montażu posadzek drewnianych.

ZAKRES STOSOWANIA

Klejenie podłóg drewnianych każdego typu i formatu.

Przykłady zastosowania

Klej do parkietu 2K BUILDFIX jest stosowany w następujących przypadkach:

 • do wszystkich rodzajów i formatów parkietów, szczególnie do drewna egzotycznego
 • do parkietów gotowych lakierowanych, dwu- i trzywarstwowych
 • do desek, dyli parkietowych z drewna tradycyjnego i egzotycznego
 • do parkietu przemysłowego z drewna egzotycznego i tradycyjnego
 • na podkłady cementowe
 • na podłoża ogrzewane – na podłoża z płyt typu OSB oraz stare podłogi drewniane

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Klej do parkietu 2K BUILDFIX jest bezrozpuszczalnikowym klejem dwuskładnikowym, złożonym z polimeru epoksydowo-poliuretanowego – składnik A oraz specjalnego utwardzacza – składnik B. Po dokładnym zmieszaniu obu składników powstaje jednolita, plastyczna masa, dającą się łatwo nanosić za pomocą pacy zębatej. Po utwardzeniu (około 24 godziny w temperaturze pokojowej) Klej do parkietu 2K BUILDFIX tworzy jednolitą, trwałą warstwę, przylegającą równomiernie do powierzchni. Warstwa ta odporna jest na wilgoć, ciepło oraz inne wpływy otoczenia, tworząc doskonałe połączenie z prawie każdym rodzajem podłoża używanym w budownictwie. Klej do parkietu 2K BUILDFIX jest odporny na grzyby i pleśnie, jest zalecany do podłóg drewnianych wrażliwych na wilgoć, klejonych na podłożach o małej chłonności. Uwaga: Całkowite wyeliminowanie rozpuszczalników w znacznym stopniu ograniczyło również niebezpieczeństwo wystąpienia alergii.

DANE TECHNICZNE

Czas zachowania właściwości roboczych: 60 minut.
Dopuszczalna temperatura zastosowania: od +10°C do +30°C.
Czas schnięcia otwartego: 60 minut.
Korygowalność: 2 godziny.
Początek wiązania: po 7 godzinach.
Koniec wiązania: po 8 godzinach.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach.
Szlifowanie: po ok. 3 dniach (w zależności od temperatury).
Kolor: ciemny brąz, beżowy.
Przechowywanie: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i w suchym miejscu.

ZALECENIA

 • Nie stosować na podłoża niezabezpieczone przed podciąganiem wilgoci (stosować zawsze folię paroszczelną pomiędzy podłożem a podkładem).
 • Nie stosować w pomieszczeniach bez zamontowanych okien i drzwi.
 • Nie stosować, jeżeli podłoże nie jest wystarczająco suche, lub gdy stopień wilgotności przekracza wartość zalecaną przez producenta parkietu.
 • Nie stosować na niedostatecznie utwardzonych podłożach typu bitumicznego (co najmniej 15-20 dni).
 • Nie należy stosować do drewna, którego wilgotność nie jest zgodna z wilgotnością otoczenia (należy przeprowadzić aklimatyzację).
 • Nie stosować w temperaturach poniżej +10°C, lub powyżej +30°C.
 • Nie stosować przed całkowitym wyschnięciem ścian i sufitów w pomieszczeniu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być wysezonowane, suche, równe i wytrzymałe mechanicznie. Powierzchnia musi być odkurzona, pozbawiona odprysków, pęknięć, resztek farb, wosków, olejów, rdzy, gipsu, które mogłyby zmniejszyć przyczepność. Wilgotność podłoża powinna być zgodna z wartością zalecaną przez producenta parkietów. Należy sprawdzić poziom wilgotności na całej grubości podłoża przy pomocy higrometru karbidowego (CM) lub elektronicznego pamiętając, że elektroniczny podaje jedynie wartości przybliżone. Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego nie powinna być większa niż 2,0% (wg CM).

Cementowe podkłady szybkoschnące należy wykonać przy użyciu specjalnych spoiw hydraulicznych oraz zapraw MAPEI tj. np.: Topcem, Topcem Pronto, Szybka posadzka BUILDFIX, które umożliwiają montaż parkietu po 4 dniach lub Mapecem Pronto po 24 godzinach. Podkłady pływające lub związane z podłożem oraz podkłady wykonywane na nasypach powinny zostać zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża poprzez zastosowanie folii paroszczelnej. Zbyt słabe podkłady cementowe należy usunąć bądź jeżeli to możliwe pokryć odpowiednim preparatem wzmacniającym tj. np.: Prosfas, Primer EP, Primer MF, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo (patrz karta techniczna produktu).

Zarysowania i pęknięcia w podłożu należy naprawić środkiem Eporip, Eporip Turbo lub Epojet (patrz karta techniczna produktu). Jeżeli będzie konieczne wyrównanie podłoża, należy zastosować odpowiednią masę samopoziomującą o wysokiej wytrzymałości mechanicznej taką jak Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX, Ultraplan Eco, Ultraplan Maxi lub Fiberplan, o minimalnej grubości warstwy 3 mm lub w przypadku miejscowych nierówności szybkowiążącą i szybkoschnącą masę szpachlową Nivorapid. Powierzchnia wyrównywanego podkładu powinna być wcześniej zagruntowana Gruntem szybkoschnącym BUILDFIX.

Przy zastosowaniu Kleju do parkietu 2K BUILDFIX na istniejące posadzki (lastriko, terrakota, marmur) przed jego aplikacją należy dokładnie umyć ich powierzchnię 15 % roztworem wody i sody kaustycznej lub innym preparatem do tego przeznaczonym, po czym spłukać wodą i poczekać aż wyschnie.

Przygotowanie kleju

Oba składniki kleju są dostępne w ilości gotowej do wymieszania (składnik A: składnik B = 9:1 wagowo). Należy zachować ścisłe proporcje pomiędzy składnikami A i B. Każda zmiana proporcji może zmienić właściwości kleju. Mieszać mieszadłem mechanicznym, aż do otrzymania masy o jednolitym kolorze. Czas wiązania oraz przydatność do użycia po otwarciu pojemnika są ściśle związane z temperaturą otoczenia (patrz dane w tabeli). Nie stosować kleju w temperaturze poniżej + 10°C, gdyż wydłuży to znacznie czas wiązania.

Nanoszenie kleju

Klej do parkietu 2K BUILDFIX nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej do drewna. W normalnych warunkach otoczenia klej zachowuje właściwości klejące przez ok. 60 minut, co należy wziąć pod uwagę rozpoczynając pracę.

Montaż parkietu

Parkiet do czasu montażu powinien być ułożony na odpowiednich stelażach izolujących go od podłoża. Przed montażem parkietu należy sprawdzić czy wilgotność drewna jest zgodna z zaleceniami producenta i odpowiada wilgotności otoczenia. W razie konieczności należy przeprowadzić jego aklimatyzację. Podczas montażu parkietu na odpowiednio naniesioną warstwę kleju, należy dobrze docisnąć do podłoża każdy jego element w celu zapewnienia dobrego wypełnienia klejem jego spodniej strony. Nigdy nie należy montować parkietu bezpośrednio do ściany i wokół słupów. Na całym obwodzie układanej posadzki należy zostawić odstęp szerokości ok. 1 cm (dylatacja brzegowa). Nie należy też nigdy kleić boków klepek parkietowych.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Posadzkę można obciążyć ruchem pieszym po ok. 24 godz. od zakończenia pracy.

SZLIFOWANIE

Do szlifowania parkietu można przystąpić po ok. 3 dniach. Zalecane jest jednak odczekać 7-10 dni do czasu uzyskania przez ułożony parkiet stabilności wymiarowej i odpowiednich parametrów wilgotnościowych.

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju i jakości podłoża zużycie wynosi 800-1000 g/m2 przy użyciu pacy zębatej do drewna.

CZYSZCZENIE

Klej  przed utwardzeniem można usunąć z parkietu za pomocą Cleaner L. Po całkowitym utwardzeniu, z narzędzi oraz pojemników, można go usunąć mechanicznie bądź z użyciem produktu Pulicol 2000. Uwaga! Nie należy używać preparatu Pulicol 2000 do usuwania Kleju do parkietu 2K BUILDFIX z parkietu.

OPAKOWANIA

Pojemniki 5 kg i 10 kg.

KOLORY

Ciemny brąz, beżowy.

PRZECHOWYWANIE

 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Klej działa drażniąco na oczy i skórę. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, stosować odzież ochronną, odpowiednie rękawice oraz okulary ochronne podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć natychmiast bieżącą wodą. Składnik A Kleju do parkietu 2K BUILDFIX działa szkodliwie na organizmy wodne. Więcej informacji w karcie charakterystyki.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ