Greinplast FNX

0
788

Greinplast FNX Nanosilikonowa farba fasadowaGreinplast FNX – nanosilikonowa farba fasadowa

Greinplast  FNX – służy do wykonania zewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym, konserwacyjnym i dekoracyjnym. Tworzy powłoki matowe (połysk G3), drobnoziarniste (S1), o średniej grubości (E3), dużym współczynniku przenikania pary wodnej (V1) i niskiej przepuszczalności wody (W3). Farba może być stosowana na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikonowe, silikatowe, polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne itp. Podłoża mineralne malować po min. 14 dniach od ich wykonania (kolory ciemne po min. 28 dniach). Jest opcjonalnym elementem w systemach ociepleń Greinplast EPS, W, WX, WS.

Konfekcjonowany w opakowania: 10l/15kg, 5l/7,5kg (biała) oraz 9l/13,5kg i 4,5l/6,75kg (kolor).

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.), alg i grzybów. Podłoża mineralne niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem Greinplast U z 30% dodatkiem farby Greinplast FNX. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania podłoża zawarte są w karcie technicznej produktu. Nanoszenie: Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu.

W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) producent dopuszcza dodanie do farby do 20% preparatu Greinplast UX – przy malowaniu pierwszej warstwy i do 10% przy malowaniu kolejnych warstw. Ilość dodawanego preparatu powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać. Zalecane nanoszenie dwóch warstw. Farba nadaje się do nakładania pędzlem, jednak Producent zaleca jej nanoszenie wałkiem lub agregatem z wykorzystaniem natrysku wysokociśnieniowego. Kolory intensywne o dużym nasyceniu barwy ze względu na swój charakter nie zawsze są w pełni kryjące dlatego też może pojawić się konieczność naniesienia dodatkowej warstwy farby. Zużycie uzależnione jest od metody malowania oraz rodzaju, chłonności i faktury podłoża. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw, metodą „mokre na mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Przerwanie malowania należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne.

Zalecenia i uwagi

Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić do obniżenia trwałości farby, a nawet jej odspojenia. Farba uzyskuje pełne parametry techniczne po 24 dniach od jej nałożenia. Niewłaściwa aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Niniejsze informacje mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Zastosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji należy wcześniej skonsultować z Działem Doradztwa Technicznego. Efektywność zabezpieczeń powłoki (systemem Greinplast Microfilm Protect) potwierdzana badaniami skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed rozwojem grzybów i glonów.

Pliki do pobrania

Karta Charakterystyki

Atest Higieniczny

Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej

Karta Techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ