FE 50 Largo

0
423

FE 50 Largo

FE 50 LargoFE 50 Largo Knauf to płynny podkład, wylewka  anhydrytowa. Fabryczne przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia, środków upłynniających i wypełniaczy (0-4mm).

Właściwości

 • wysoki współczynnik przewodzenia ciepła
 • właściwości samopoziomujące
 • maszynowa obróbka
 • możliwość wczesnego obciążenia
 • stabilna forma
 • równa powierzchnia
 • powierzchnia nie wymagająca szlifowania
 • stała kontrola jakości
 • do wewnątrz

Zastosowanie

Płynny podkład Knauf FE 50 Largo to przede wszystkim idealny jastrych do domów jednorodzinnych, szeregowych, wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i biurowych. Stosowany zwłaszcza jako podkład :

 • pływający, grubość ≥ 35 mm;
 • grzewczy, grubość ≥ 35 mm ponad elementem grzewczym;
 • na warstwie rozdzielczej, grubość ≥ 30 mm;
 • zespolony, grubość ≥ 25 mm;
 • nośny w podłodze podniesionej Knauf Camillo.PL, grubość ≥ 35 mm

Dane techniczne

Ciężar właściwy – mokry ok. 2.25 kg/dm³
Ciężar właściwy – suchy ok. 2.05
Czas obróbki ok. 60 min.
Moduł sprężystości 17 kN/mm³
Możliwość chodzenia po ok. 24 godz.
Możliwość obciążania po ok. 72 godz.
Reakcja na ogień A1 EN 13813
Rozszerzalność podczas wiązania ok 0.1 mm/m
Współczynnik przewodzenia ciepła 1.4-1.6 W/mK EN 13813
Współczynnik rozszerzalności termicznej 0.016 mm/mk EN 13813
Wydzielanie substancji korozyjnych CA EN 13813
Wytrzymałość na ściskanie > 25 N/mm² EN 13813
Wytrzymałość na zginanie > 5 N/mm² EN 13813

Sposób wykonania

Płynny podkład Knauf FE 50 Largo miesza się z czystą wodą i wypompowuje na przygotowaną powierzchnię przy pomocy pomp mieszających (np.: Ferro 100, PFT G4/G5 lub innych). Tak więc zalecana średnica rozpływu 38-43 cm, ustalana przy użyciu puszki do pomiaru konsystencji 1,3l. Ponadto w trakcie wylewania woda nie może się oddzielać od zaprawy! Zatem w przypadku mniejszych powierzchni, płynny podkład Knauf FE 50 Largo można zarabiać ręcznie, 1 worek (30kg) wymieszać w ok. 4 l czystej wody, aż do uzyskania jednolitej pozbawionej grudek konsystencji.

Szczeliny dylatacyjne

Płynny podkład Knauf FE 50 Largo wiąże bezskurczowo. Tak więc szczeliny dylatacyjne, z wyjątkiem podkładu grzewczego, nie są konieczne (wyjątek stanowią szczeliny dylatacyjne budynku, te należy zachować w tych samych miejscach na wysokości całego podkładu). Dylatacje technologiczne (robocze) natomiast można stosować w zależności od postępu pracy, wydajności maszyny oraz od wielkości obiektu.

Szczeliny dylatacyjne w podkładzie grzewczym

Zaleca się planowanie szczelin zwłaszcza w otworach drzwiowych, na powierzchniach o długości boku ponad 10m, przy uskokach, przewężeniach powierzchni oraz do oddzielenia powierzchni ogrzewanych od nie ogrzewanych.

Wygrzewanie podkładu grzewczego

Płynny podkład FE 50 Largo stosowany jako podkład grzewczy należy dokładnie osuszyć przed położeniem posadzki.
Zalecenia dotyczące procesu wygrzewania FE 50 Largo:

 • rozpoczęcie po 7 dniach od dnia wykonania podkładu,
 • ustawić temperaturę zasilania na 25°C i utrzymać 3 dni,
 • po 3 dniach podnieść temperaturę zasilania do temperatury maksymalnej, nie wyższej niż 55°C,
 • alternatywnie można również podnosić temperaturę o 5°C/dzień,
 • maksymalną temperaturę należy utrzymywać, aż do wyschnięcia płynnego podkładu anhydrytowego.

Wartości orientacyjne dla schnięcia przy maksymalnej temperaturze zasilania:

 • 55°C ok. 10 dni, rzy grubości ~50mm,
 • 45°C ok. 12 dni przy grubości ~50mm.

Wstępną kontrolę wilgotności resztkowej wykonać stosując test foliowy. Co więcej po wyschnięciu zredukować temperaturę zasilania tak, aby temperatura powierzchni podkładu osiągnęła 15-18°C.

Schnięcie

W szczególności przed aplikacją posadzki należy bezwzględnie sprawdzić zawartość wilgotności resztkowej za pomocą wilgotnościomierza CM. Dopuszczalna wartość wilgotności resztkowej dla płynnego podkładu anhydrytowego wynosi zatem dla posadzek:

 • paroszczelnych (PCV) i parkiet – do 0,5%,
 • paroprzepuszczalnych (dywan, płytka ceramiczna) – do 1,0%,
 • z ogrzewaniem podłogowym dla wszystkich posadzek – do 0,5% (należy zawsze wymagać szczegółowych zaleceń dotyczących ogrzewania oraz protokołu wygrzewania).

Czas schnięcia płynnego podkładu anhydrytowego grubości 35 mm wynosi ok. 3-6 tygodni w zależności od warunków schnięcia. Oprócz tego czas ten jest uzależniony od grubości jastrychu oraz od:

 • temperatury,
 • wilgotności powietrza
 •  wymiany powietrza!

Ciągłe wietrzenie już od 2 dnia po wylaniu jastrychu przyspiesza zatem proces schnięcia.

Przechowywanie

Nieuszkodzone worki, składowane w suchym miejscu na paletach drewnianych można przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji. Natomiast uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. Ponadto chronić przed wilgocią.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ