Dwuskładnikowa pianka montażowa

0
495

Dwuskładnikowa pianka montażowa

Dwuskładnikowa pianka montażowaDwuskładnikowa pianka montażowa Soudal szybkoutwardzalna do mocowania/instalacji stolarki wewnętrznej – bez użycia łączników mechanicznych. Utwardza się bez dostępu wilgoci w wyniku reakcji chemicznej , może być stosowana do wszelkich uszczelnień, wypełnień i izolacji w miejscach o ograniczonym dostępie wilgoci. Dzięki znakomitym własnościom wypełniającym i izolującym dwuskładnikowa pianka montażowa znajduje szerokie zastosowanie w pracach montażowych i wykończeniowych. Nie stosować do PE i PP.

Właściwości

 • Bardzo krótki czas utwardzania – dalsza obróbka już po 30 minutach niezależnie od wilgotności otoczenia
 • Wysoka gęstość i wytrzymałość mechaniczna (sztywność struktury)
 • Doskonała przyczepność do drewna i materiałów drewnopochodnych, PCV, aluminium i innych metali (również pokrytych powłokami lakierniczymi), betonu, muru, cegły, powierzchni szkliwionych itp.

Zastosowanie

 • Montaż i uszczelnianie lekkich drzwi wewnętrznych z MDF i innych materiałów drewnopochodnych – bez stosowania łączników mechanicznych
 • Wypełnianie i wygłuszanie pustych przestrzeni w profilach zamkniętych – pod wannami i
  brodzikami, w konstrukcjach szkieletowych itp.
 • Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium
 • Izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, stropów, podłóg, dachów itp.
 • Montaż i uszczelnianie parapetów, rolet, progów, stopni schodów itp.
 • Termoizolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej
 • Wypełnianie przepustów rurowych, przejść instalacyjnych w ścianach i stropach itp.

Sposób użycia

 • podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu oczywiście luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa itp.) a bezpośrednio przed nałożeniem pianki podłoże obficie zwilżyć wodą,
 • ościeżnicę drzwiową lub okienną zamocować mechanicznie i usztywnić (zgodnie z zaleceniami producenta stolarki), w przypadku drzwi wewnętrznych mocowanie mechaniczne nie jest konieczne,
 • zabezpieczyć przed zabrudzeniem ościeżnice i powierzchnie do nich przy-legające np. za pomocą folii malarskiej i taśmy maskującej,
 • puszka powinna mieć temperaturę pokojową,
 • przekręcić pokrętło na dnie puszki w prawo (ok. 5 obrotów),
 • dokładnie wymieszać zawartość puszki przez energiczne potrząsanie (ok. 30 sekund),
 • nakręcić ostrożnie wężyk na zawór dozujący i aplikować piankę trzymając puszkę do góry dnem,
 • prawidłowo wymieszana pianka powinna mieć jednolity kolor jasnozielony. W razie potrzeby (kolor niejednorodny) wymieszać piankę powtórnie,
 • przestrzeń roboczą wypełniać zawsze od dołu do góry jedynie w części objętości szczeliny, ponieważ pianka zwiększa swą objętość w czasie utwardzania,
 • dwuskładnikowa pianka montażowa powinna być zużyta w przeciągu 6 minut od połączenia i wymieszania składników,
 • po całkowitym utwardzeniu, usunąć elementy rozpierające, obciąć nożem nadmiar pianki i zabezpieczyć przed działaniem promieni UV farbą, tynkiem lub silikonem,
 • świeżą piankę usuwać Płynem czyszczącym do pianki firmy SOUDAL, pianka utwardzona może być usuwana jedynie mechanicznie.

UWAGA!

Pozostawienie niezabezpieczonej utwardzonej pianki spowoduje utratę jej właściwości izolacyjnych.

Zalecenia BHP

Przy użyciu pianki przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

 • nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy,
 • nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne również okulary lub ochronę twarzy,
 • w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę,
 • stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
 • w przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku,
 • chronić przed dziećmi.

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną również z zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

[/vc_column_text]

Karta
techniczna

[/vc_column][/vc_row

ZOSTAW ODPOWIEDŹ