CARBOPLATE MAPEI

0
648

CARBOPLATE MAPEI

CARBOPLATECARBOPLATE MAPEI to taśma z włókien węglowych impregnowana żywicą epoksydową, zabezpieczona dwustronnie folią ochronną. System  używany do naprawy i wzmacniania zbrojonych elementów cementowych, wzmacniania betonowych i drewnianych elementów.

ZAKRES STOSOWANIA

Ten system jest używany do naprawy i wzmacniania zbrojonych elementów cementowych uszkodzonych przez fizyczne i mechaniczne obciążenia, wzmacniania betonowych i drewnianych elementów, aby wytrzymać obciążenia zginane oraz do sejsmicznej modernizacji konstrukcji w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Przykłady zastosowania

 • Naprawy i statyczna modernizacja belek żelbetowych, belek stropowych i płyt stropowych w celu zwiększenia momentu zginającego.
 • Giętkie wzmocnienie drewnianych belek i legarów.
 • Naprawa konstrukcji uszkodzonych przez ogień.
 • Naprawa konstrukcji zniszczonych przez trzęsienia ziemi.
 • Renowacja dwuwymiarowych struktur, takich jak płyty, arkusze i zbiorniki o dużym promieniu gięcia.
 • Wzmocnienie płyt wiaduktów po zwiększeniu obciążeń statycznych i / lub dynamicznych.
 • Wzmocnienie struktur przemysłowych i / lub handlowych w wyniku wzrostu obciążeń statycznych spowodowanych przez sprzęt, maszyny itp.
 • Wzmocnienie pokładów parkingowych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.
 • Wzmocnienie konstrukcji poddawanych wibracjom.
 • Wzmocnienie elementów nośnych w budynkach, których układ konstrukcyjny został zmodyfikowany w związku z nowymi wymaganiami architektonicznymi lub zmianami w użytkowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Carboplate to seria taśm z włókna węglowego, o wysokiej wytrzymałości i elastyczności, do powlekania sprężonego betonu zbrojonego oraz konstrukcji stalowych i drewnianych. Może zastąpić konwencjonalne blachy stalowe używane do galwanizacji. Jest dostępny w różnych szerokościach (50, 100 i 150 mm) oraz z trzema modułami sprężystości (170, 200 i 250 GPa):
– Carboplate E 170
– Carboplate E 200
– Carboplate E 250
Ze względu na swój skład i sposób wytwarzania, który zapewnia stałe właściwości wszystkich części materiału, ma następujące właściwości:
– wysoką wytrzymałość na rozciąganie;
– lekka waga;
– zmniejszona grubość;
– doskonała wytrzymałość na wytrzymałość.

DANE TECHNICZNE

Moduł sprężystości: 170 – 200 – 250 GPa.
Zawartość włókien: 68% – 68% – 65%.
Grubość: 1,4 mm.
Szerokość: 50, 100 i 150 mm.
Wzmocniony odcinek: 70, 140 i 210 mm².
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): 3100 – 3300 – 2500.
Wydłużenie przy zerwaniu: 2% – 1,4% – 0,9%.
Opakowania: kartonowe pudełka zawierające rolki o długości 25 mb. Taśmy CARBOPLATE dostępne w dwóch odmianach o module sprężystości odpowiednio w zakresie od 160 do 250 GPa oraz o szerokości od 50 do 150 mm (grubość 1,4 mm lub 1,2 mm).

ZALETY

W przeciwieństwie do prac opartych na konwencjonalnych metodach, produkty Carboplate, ze względu na ich wyjątkowo małą masę, mogą być używane bez potrzeby używania specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz w bardzo krótkim czasie, często bez przestojów konstrukcji. W przeciwieństwie do metody platerowania płytami metalowymi (metoda beton plaqué), Carboplate nie wymaga tymczasowych wzmocnień podczas umieszczania i usuwa wszelkie ryzyko korozji zastosowanego zbrojenia. W przeciwieństwie do metody platerowania za pomocą impregnowanej tkaniny w miejscu pracy, można go szybko zastosować, a pełny sukces operacji zależy w mniejszym stopniu od zdolności operatora. Ze względu na swój stopień elastyczności, może być stosowany do kształtowania cylindrycznych struktur (mis, zbiorników, zbiorników itp.) O promieniu zgięcia większym niż 3 m.

ZALECENIA

 • Przed klejeniem należy się upewnić, że podłoże betonowe ma wytrzymałość na rozciąganie> 1,5 MPa.
 • Nie należy używać Carboplate na nieutwardzonym betonie.
 • Na szczególnie porowatych powierzchniach lub na betonie umieszczonym w środowisku o wysokiej wilgotności względnej (przejścia podziemne, piwnice itp.) Należy zastosować MapeWrap Primer 1 w celu zalania tych powierzchni przed klejeniem Carboplate (patrz odpowiednia karta danych technicznych dla przygotowania i zastosowania produkt). Następujące aplikacje klejów epoksydowych MapeWrap 11 lub MapeWrap 12 lub Adesilex PG1 lub Adesilex PG2 muszą być wykonywane, gdy MapeWrap Primer 1 jest wciąż „świeży”.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża betonowego 

Powierzchnia, na której ma zostać nałożony Carboplate, musi być idealnie czysta, sucha, mocna mechanicznie i gładka (chropowatość nie może być większa niż 1 mm). Wszelkie ślady środków antyadhezyjnych, lakierów, farb i mleczka cementowego należy usuwać z podłoża przez piaskowanie. Jeśli beton ulegnie pogorszeniu, usuń uszkodzone części ręcznie lub mechanicznie lub za pomocą wibroakustycznego młota pneumatycznego.

Usuń wszelkie ślady rdzy z prętów zbrojeniowych i zabezpiecz za pomocą Mapefer, dwuskładnikowej antykorozyjnej zaprawy cementowej lub Mapefer 1K, jednoskładnikowej, hamującej korozję zaprawie cementowej (przestrzegaj metod aplikacji opisanych w odpowiedniej karcie danych technicznych).

Napraw powierzchnie betonowe za pomocą produktów z gamy Mapegrout. Zaczekaj co najmniej trzy tygodnie przed nałożeniem Carboplate. Jeśli zbrojenie musi zostać wykonane natychmiast, należy użyć zapraw epoksydowych, takich jak Adesilex PG1 lub Adesilex PG2 do naprawy uszkodzonego betonu.

Zakres temperaturowy prac

W temperaturach od + 5 ° C do + 20 ° C należy stosować MapeWrap 11 lub Adesilex PG1. MapeWrap 12 lub Adesilex PG2 powinny być stosowane w temperaturach wyższych niż + 20 ° C ze względu na dłuższy okres użytkowania.

Przygotowanie

MapeWrap 11 lub MapeWrap 12 lub Adesilex PG1 i Adesilex PG2 Zmieszaj razem dwa składniki składające się z MapeWrap 11 lub MapeWrap 12 lub Adesilex PG1 i Adesilex PG2. Wlać składnik B do składnika A i wymieszać za pomocą wiertła z mieszadłem, aż mieszanina będzie idealnie gładka i równa (ten sam kolor będzie szary). Każdy komponent jest dostarczany w ilościach wstępnie dozowanych. Nie należy używać częściowych ilości, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy mieszania, a system może nie stwardnieć.

Klejenie Carboplate

 • Carboplate dostarczany jest w rolkach, które muszą być cięte na miejscu w zależności od żądanej długości za pomocą elektrycznej piły wyposażonej w diamentowe ostrze.
 • Podczas produkcji, boki są chronione plastikową blachą. Materiał ten chroni przed brudem podczas cięcia.
 • Przed klejeniem arkusz należy usunąć z Carboplate, który zostanie umieszczony w kontakcie z wybranym klejem epoksydowym.
 • Zalać powierzchnię, którą należy wzmocnić za pomocą MapeWrap Primer 1 (szczególnie powierzchnie porowate lub na betonie umieszczonym w środowisku o wysokim RH).
 • Nałóż jednolitą warstwę o grubości 1-1,5 mm Adesilex PG1 lub Adesilex PG2 (w zależności od temperatury) płaską kielnią nad Carboplate po stronie, z której usunięto arkusz ochronny.
 • Nałóż warstwę MapeWrap 11 lub MapeWrap 12 lub Adesilex PG1 lub Adesilex PG2 również na podłoże (które musi być czyste i suche), które otrzyma płytkę. Nakładanie warstwy klejącej należy wykonywać, gdy MapeWrap Primer 1 jest nadal „świeży”.
 • Zamocuj nakładając stałe docisk na całą powierzchnię. Użyj sztywnego gumowego wałka i usuń nadmiar żywicy za pomocą kielni, zwracając uwagę, aby nie poruszyć płyty.
 • W przypadku galwanizowania struktur zakrzywionych konieczne jest stosowanie zacisków lub wsporników do utrzymywania płyt w miejscu, aż żywica całkowicie się stwardnieje (zwykle 24 godziny przed zdjęciem tymczasowych podpór).
 • Jeśli konieczne jest nałożenie większej ilości warstw, należy usunąć drugą folię z już zainstalowanej płyty, zanim zestaw MapeWrap 11 lub MapeWrap 12 lub Adesilex PG1 lub Adesilex PG2 zostanie ustawiony przed zainstalowaniem następnej płytki.
 • Powierzchnię pokrytą Carboplate można zabezpieczyć za pomocą Mapelastic, Elastocolor lub farbą ognioodporną. Płaszcz ochronny można nakładać 24 godziny po zamontowaniu płyt.

Środki ostrożności podczas stosowania i po zastosowaniu

 • Podczas aplikacji temperatura nie może być niższa niż + 5 ° C, a konstrukcja musi być chroniona przed deszczem i pyłem przenoszonym przez wiatr.
 • Utrzymuj obrabiane powierzchnie w temperaturze wyższej niż + 5 ° C po przeniesieniu pracy.
 • Chronić powierzchnię przed deszczem przez co najmniej 24 godziny. Jeśli minimalna temperatura nie spadnie poniżej + 15 ° C lub przez co najmniej 3 dni, jeśli temperatura będzie niższa.
 • Absolutnie konieczne jest, aby użytkownicy nosili wodoodporne gumowe rękawice, okulary ochronne i odzież podczas przygotowywania i instalowania systemów z płytą węglową i żywicą epoksydową (MapeWrap 11 lub MapeWrap 12 lub Adesilex PG1 lub Adesilex PG2).
 • Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
 • W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć wodą i mydłem.
 • Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami, należy przemyć dużą ilością wody i sek pomocy medycznej.
 • Gdy produkt nakładany jest w zamkniętym otoczeniu, należy zapewnić dobrą wentylację. W celu uzyskania dalszych informacji należy uważnie przeczytać karty charakterystyki produktów.

ZUŻYCIE

Zużycie MapeWrap 11 lub MapeWrap 12 lub Adesilex PG1 lub Adesilex PG2 zależy od szerokości płytek Carboplate; w przybliżeniu następujące:
– płyta 50 mm: 160-200 g / m;
– płyta 100 mm: 320-400 g / m;
– płytka 150 mm: 480-600 g / m.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

n

CZYSZCZENIE

Ze względu na dużą siłę wiązania MapeWrap 11 lub MapeWrap 12 lub Adesilex PG1 i Adesilex PG2 na metal, zaleca się czyszczenie narzędzi rozpuszczalnikami (alkohol etylowy, toluen itp.)przed wyschnięciem produktu.

OPAKOWANIA

Pudełka kartonowe, z których każda zawiera rolkę o długości 25 m.
Carboplate dostępny jest w 3 modułach elastyczności (170, 200 i 250 GPa), każdy w 3 szerokościach (50, 100 i 150 mm):
• Carboplate E 170/50 / 1.4
• Carboplate E 170/100 / 1.4
• Carboplate E 170/150 / 1.4
• Carboplate E 200/50 / 1.4
• Carboplate E 200/100 / 1.4
• Carboplate E 200/150 / 1.4
• Carboplate E 250/50 / 1.4
• Carboplate E 250/100 / 1.4
• Carboplate E 250 / 150 / 1,4

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym i osłoniętym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Jest artykułem i odnoszącym się do aktualnych przepisów europejskich (rozporządzenie 1906/2007 / CE – REACH) nie wymaga przygotowania karty charakterystyki bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych oraz przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ